Teaching zombie leadership in projects

Today I had the opportunity to do a workshop on leadership in projects. Nothing special about that, except that the case the master students were working with was the true classic. Late George Romero´s “Day of the Dead”, the third and final part of his “the dead” trilogy (http://www.imdb.com/title/tt0088993/). Of course popcorn was provided! The result from the case.. it seemed pretty successful..!

Skärmavbild 2017-11-13 kl. 21.51.44

Speaking at event for Svenskt Projektforum

Den femtonde… Från deras hemsida:

“JULFRUKOST 15 DECEMBER Den 15 december bjuder vi in till julfrukost. Vi får besök av Markus Hällgren, professor i företagsekonomi vid Umeå Universitet. Han kommer att föreläsa på ämnet “Från tristess till effektivitet – insikter ifrån Mount Everest”. Fokus kommer att vara på att ge insikter och verktyg du kan använda i din projektgrupp för att undvika uttråkad personal. Varmt välkomna! Mer info och anmälan: https://lnkd.in/gT6v6Gd

Research funding for a research exchange program addressing the grand challenges of today´s society

Today we received the news that we have received funding from Riksbankens Jubileumsfond for a research exchange program addressing the grand challenges of today. Please find the summary in Swedish and English below.

Sammanfattning på svenska
Programmets syfte är att skapa en plattform för samarbete samt ökad lokal exponering för internationell organisationsforskning i toppklass. Utbytet är ett led i att utveckla den teoretiska och metodologiska kompetens som stora samhällsutmaningar kräver. Nio forskare som samtliga är experter på sitt respektive område har bjudits. Varje inbjuden forskare följer förutbestämda aktiviteter kopplade till programmets övergripande syfte. Forskningsutbytet arrangeras av forskningsmiljön TripleED vid managementsektionen på Handelshögskolan, och sker i samarbete med två forskningsprofiler vid två andra institutioner på Umeå universitet.

Summary in English
The purpose of the research exchange is to create a platform for collaboration, and locally increase the exposure to international top-level organization theory research. The exchange is part of a larger strategy to develop the theoretical and methodological competence that is required to take on the grand challenges of today’s society. Nine scholars that are experts in their field are invited. Each visit will include pre-set activities associated with the purpose of the exchange program. The exchange is organized by the Extreme Environments – Everyday Decisions research environment at the management section at Umeå School of Business and Economics, Umeå university in collaboration with two research profiles at other departments on Umeå University.

WEBINARIUM 1: Från tristess till glädje för att vara engagerad på arbetet

Temat för det första webinariumet fokuserar på tristess och glädje i arbetslivet. För att starta diskussionen kommer jag att skicka ut en kort text baserad på vår forskning på Mount Everest till de tolv första skriver upp sig. Forskningen visar inte bara på att tristess finns överallt, och att en klar majoritet av alla människor upplever den – men också att hanteringen av tristess skapar förutsättningarna för att finna glädje i arbetslivet. Att finna glädjen i arbetet är i sin tur avgörande för att vara engagerad i arbetet. De möjligheter och utmaningar som omger detta är fokus för den första diskussionen. (se www.markushallgren.com där tristess uppmärksammats). Du hittar mer information om tristess bland annat här eller här

Upplägget är att efter en kort inledning delas de tolv deltagarna in i grupper om 4. Varje grupp kommer att få 10 minuter att prata om de frågor de anser relevanta. Därefter finns det möjlighet för de resterande att fråga gruppen om förtydliganden eller ställa frågor relaterat till diskussionen under fem minuter. Efter det är det dags för nästa grupp om fyra osv till alla fått “tid i strålkastarljudet”. I slutet summeras diskussionen. Upplägget syftar till att alla ska få möjlighet att ta del av varandras erfarenheter samtidigt som det blir ett tydligare samtal.

Tiden för webinariumen är:
* Torsdagen den 9:e november, klockan 15 till 16
* Torsdagen den 16:e november, klockan 15 till 16
Du skriver upp dig här

Webinariumen genomförs via Skype. Ytterligare information skickas ut när deltagarna fastslagits. Jag kommer att skicka ut ett brev till alla, oavsett om du är bland de tolv första eller om du får vänta till en annan gång.

Om det blir få på något av eventen tar jag mig friheten att ställa in (men då skickar jag ut information)

Slutligen, tack för ditt intresse i webinariumet! Det här är ett pilotförsök som blev lite större än vad jag tänkte mig. Framtiden är inte bestämd ännu men om du är intresserad av att delta så är det bara att ligga kvar på sändlistan!