PUBLISHED: Buchanan & Hällgren – “Surviving a zombie apocalypse: Leadership configurations in extreme contexts”

David Buchanan and I just had our leadership article based on the zombie classic “Day of the Dead” by George Romero published in pre-print. Available at the journal of “Management Learning”. If you´d like a copy drop me an email…

Link to Management Learning

Abstract

What can the classic zombie movie, Day of the Dead, tell us about leadership? In our analysis of this film, we explore leadership behaviours in an extreme context – a zombie apocalypse where survivors face persistent existential threat. Extreme context research presents methodological challenges, particularly with regard to fieldwork. The use of films as proxy case studies is one way in which to overcome these problems, and for researchers working in an interpretivist perspective, ‘social science fiction’ is increasingly used as a source of inspiration and ideas. The contribution of our analysis concerns highlighting the role of leadership configurations in extreme contexts, an approach not previously addressed in this field, but one that has greater explanatory power than current perspectives. In Day of the Dead, we observe several different configurations – patterns of leadership styles and behaviours – emerging, shifting and overlapping across the phases of the narrative, each with radically different consequences for the group of survivors. These observations suggest a speculative theory of leadership configurations and their implications in extreme contexts, for exploring further, with other methods.

Betygsnämnd; Caroline Ingvarsson “What´s next? Organising complex product development with lean”

Förra veckan var hektisk, satt också i en betygsnämnd på KTH för en avhandling skriven av Caroline Ingvarsson. Avhandlingen handlade om hur två stora företag organiserar sin produktutvecklingsverksamhet med hjälp av Lean och hur det arbetet tar sig faktiskt uttryck i vardagen. En välskriven avhandling gav en djupare förståelse för arbetet som hos mig väcker frågor såsom vad Lean egentligen är och hur olika metoder och modeller sprids i samhället till något som ibland är bortom igenkänning för att kunna fungera i den specifika miljön. Kommer osökt att tänka på Nils Brunssons “Mechanisms of Hope”.

Presenterade vid EGA-dagarna

Häromveckan hade jag det stora nöjet att hålla ett föredrag vid “EGA-dagarna”  för företaget EGA rörande “Riskhantering i Extrema miljöer”. Ett hundratal personer från främst byggindustrin deltog i det supertrevliga arrangemanget. De andra föreläsarna var väldigt intressanta och belyste mängder av aspekter kopplat till byggindustrin och dess säkerhet. Förhoppningsvis går det att spinna vidare på i någon form då det är en väldigt relevant fråga i en industrin som omsätter väldigt mycket pengar. En av aspekterna är intressant nog företeelsen att inte använda säkerhetsutrustning, vilket kan liknas vid sherpor på Everest som allt som oftast inte använder säkerhetslinor trots att det finns tillgängligt.