Betygsnämnd; Caroline Ingvarsson “What´s next? Organising complex product development with lean”

Förra veckan var hektisk, satt också i en betygsnämnd på KTH för en avhandling skriven av Caroline Ingvarsson. Avhandlingen handlade om hur två stora företag organiserar sin produktutvecklingsverksamhet med hjälp av Lean och hur det arbetet tar sig faktiskt uttryck i vardagen. En välskriven avhandling gav en djupare förståelse för arbetet som hos mig väcker frågor såsom vad Lean egentligen är och hur olika metoder och modeller sprids i samhället till något som ibland är bortom igenkänning för att kunna fungera i den specifika miljön. Kommer osökt att tänka på Nils Brunssons “Mechanisms of Hope”.