WEBINARIUM 1: Från tristess till glädje för att vara engagerad på arbetet

Temat för det första webinariumet fokuserar på tristess och glädje i arbetslivet. För att starta diskussionen kommer jag att skicka ut en kort text baserad på vår forskning på Mount Everest till de tolv första skriver upp sig. Forskningen visar inte bara på att tristess finns överallt, och att en klar majoritet av alla människor upplever den – men också att hanteringen av tristess skapar förutsättningarna för att finna glädje i arbetslivet. Att finna glädjen i arbetet är i sin tur avgörande för att vara engagerad i arbetet. De möjligheter och utmaningar som omger detta är fokus för den första diskussionen. (se www.markushallgren.com där tristess uppmärksammats). Du hittar mer information om tristess bland annat här eller här

Upplägget är att efter en kort inledning delas de tolv deltagarna in i grupper om 4. Varje grupp kommer att få 10 minuter att prata om de frågor de anser relevanta. Därefter finns det möjlighet för de resterande att fråga gruppen om förtydliganden eller ställa frågor relaterat till diskussionen under fem minuter. Efter det är det dags för nästa grupp om fyra osv till alla fått “tid i strålkastarljudet”. I slutet summeras diskussionen. Upplägget syftar till att alla ska få möjlighet att ta del av varandras erfarenheter samtidigt som det blir ett tydligare samtal.

Tiden för webinariumen är:
* Torsdagen den 9:e november, klockan 15 till 16
* Torsdagen den 16:e november, klockan 15 till 16
Du skriver upp dig här

Webinariumen genomförs via Skype. Ytterligare information skickas ut när deltagarna fastslagits. Jag kommer att skicka ut ett brev till alla, oavsett om du är bland de tolv första eller om du får vänta till en annan gång.

Om det blir få på något av eventen tar jag mig friheten att ställa in (men då skickar jag ut information)

Slutligen, tack för ditt intresse i webinariumet! Det här är ett pilotförsök som blev lite större än vad jag tänkte mig. Framtiden är inte bestämd ännu men om du är intresserad av att delta så är det bara att ligga kvar på sändlistan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *