Föredrag på Svemins årliga arbetsmiljökonferens

Härom dagen hade jag det stora nöjet att hålla ett föredrag på Svemins årliga arbetsmiljökonferens (https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/arbetsmiljoseminarium-2020/). Temat var säkerhet inom gruvindustrin och det var närmare 330 deltagare som bänkade sig i den stora salen i de bekväma röda stolarna. Oavsett om vi är under eller över jord så är många av mekanismerna för säkerhet desamma. Detta är också något jag berörde genom att prata med utgångspunkt i vad som hände på K2 2008, och vad man ska vara uppmärksam på för att det inte ska  hända i vanliga organisationer – och gruvor.